Meridyen Programı

Meridyen programı, kendi kurumlarında yetki sahibi yöneticilerin zaman ve ilgi farklılıklarını dikkate alarak özel olarak geliştirilmiş, esnek ve kişiselleştirilebilen bir "Yetkinin Ötesinde Liderlik" programıdır.

_Intro Image.jpg

Meridyen Nedir?

Meridyen programı, Common Purpose'ın İstanbul için tasarladığı, katılımcıların zaman ve ilgi farklılıklarını dikkate alarak özel olarak geliştirdiği, kişiselleştirilebilen, esnek ve katılımcılarına yetkilerinin de ötesinde liderliği aşılayan sıradışı bir eğitim yolculuğudur.

Meridyen Programı, Common Purpose'ın 20 yıldır  geliştirmekte olduğu, etkisi ispatlanmış liderlik geliştirme tekniklerini kullanarak, sabit günlerini en aza indiren ve iş programlarının yoğunluğundan dolayı katılmayı taahhüt edemeyen liderlere seçenekler sunacak şekilde özel olarak hazırlanmış bir programdır.

Bu programın katılımcıları İstanbul'da yaşayıp çalışan, bir şehrin farklı geçmişlerinden (eğitim, sosyal, dini, etnik ve ekonomik geçmiş) gelen, yetkilerinin ötesinde liderlik konusunda kendini geliştirmek isteyen ve kendi alanlarında kararları etkileyebilecek konumlara gelmiş yöneticilerdir.Meridyen programı yaratıcılığın kaynağındaki ve problem çözümündeki etkisinden dolayı çeşitliliğe çok değer verir.

P1010685-1

Meridyen Programı Neden Sıradışı?

 • Eğitimler sabit bir mekan ya da sınıfta yapılmaz.Eğitimler, şehrin farklı mekanlarında gerçek liderlerle, hem mekanın hem de genel olarak toplumun gerçek problemleri ele alınarak deneyimsel olarak yapılır.
 • Ortak sorunlara yeni çözümler üretebilmek için sektörler arası (Özel, Kamu ve STK) bağlantıların kurulmasını ve güçlerin birleştirilmesini teşvik eder.
 • Yöneticilerin, yaşadıkları şehirleri ve toplumları ile ilgili gerçekler hakkında daha çok bilgiye ve farkındalığa ulaşmalarını sağlar.
 • Yöneticilere, toplumda daha aktif olabilmeleri için gerekli bilgiyi ve kaynakları vererek, kendi çalıştıkları kurumun ve çevrenin dışındaki alanlarda da etkili ve yetkili olmaya teşvik edip sorumluluk almalarını sağlar.
 • Yöneticilere, sorunun değil çözümün bir parçası olabilmek ve ortak ideallerde buluşabilmek için bir platform sunar.

Meridyen Programına katılmak için kendi kurumunuzda yönetici pozisyonunda yetki sahibi olmanız ve kurumunuzda ve/veya toplumda değişim yaratmaya istekli olmanız gerekmektedir.

Katılımcı Profili için lütfen tıklayınız.

Katılımcıların Kazanımları:

 • Kendi çalıştıkları alanların veya sektörlerin dışında da etkili olmak için bilgi ve özgüvenlerini geliştirirler.
 • Farklı mesleki, kültürel veya sektörel geçmişe sahip kişiler ile işbirliği yapmaya başlarlar.
 • Kişisel becerilerinin ve kaynaklarının kendi kurumlarının içinde ve dışında nasıl daha etkili bir şekilde kullanılabileceklerini daha iyi anlarlar.
 • Yaşadıkları çevreyi daha iyi anlarlar. Böylelikle yaptıkları işin topluma nasıl katma değer sağlayabileceğini görürler.Bunu görerek kendilerini geliştirirler ve çevrelerine hayatı anlayan, güncel ve pratik çözümler sunabilirler.
 • Sosyal bir network içinde kendi kurumlarını tanıtabilir, farklı kurumlar ile çeşitli konularda işbirliği yapabilirler.
 • Tek başlarına başarmalarının mümkün olamayacağı toplumsal projelerde farklı sektörlerden yöneticiler ile birlikte çalışarak sinerji yaratabilirler.

P1020615-7

Toplumun Kazanımları:

 • Toplumun farklı kısımları birlikte çalışmayı öğrendikçe sektörler arası anlayış ve girişimler de gelişmektedir.
 • Mevcut kaynaklar daha etkili şekilde kullanılmaya başlanmaktadır.
 • Yaşadıkları toplumun geleceğini şekillendirmeye yardımcı olmak için istekli, toplumun meselelerini gerçek anlamda kavrayan liderler yetişmektedir.

 

Katılımcılarımızın Meridyen programdan mezun olarak sertifika alabilmeleri için onlara sunduğumuz toplam ortalama 125 saatlik etkinliklerden en az 60 saatini tamamlamaları gerekmektedir.

Katılımı Zorunlu Bölümler:

Katılımcıların tümü programın,

 • başında   1.Toplu Etkinlik  Günü ( Rotamızı Belirleyelim)
 • ortasında 2. Toplu Etkinlik  Günü ( Vizyonumuzu Genişletelim)
 • ve sonunda 3. Toplu Etkinlik  Günü (Değişim Yaratmaya Hazır mısınız?)

yapılan, her biri 10 saatlik aktiviteyi içeren tüm gün süren ve katılımı mecburi olan toplu etkinlik günlerinde tüm grup olarak bir araya gelirler.

dedeman

Tüm katılımcılarının bir araya geldiği bir diğer bölüm ise Öğrenme Grupları'dır. Bu bölümde katılımcılar 6'şar kişilik gruplara ayrılarak kurumlarındaki mevcut sorunlara çözüm bulmaya ve farklı bakış açıarını dinlemeye çalışırlar. Öğrenme grubunda katılımcılar birbirini izleyen üç ay boyunca iş saatleri sonrasındaki iki saatlik oturumlarda buluşacaklardır.

vodafone

 

Türkiye'deki hedeflerimiz yaşadığımız şehrin sorunlarına ve yaşam koşullarına yeni yaklaşımlar getirmek, farklılıklarımıza rağmen toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklarımızı ve gücümüzü birleştirmek ve bunları etkin bir şekilde kullanma becerisini geliştirmektir.

Meridyen Programı sonunda hedeflenen ve beklenen:

Katılımcıların :

 • Programı tamamladıktan sonra yetkilerinin olmadığı konularda da liderlik yapabilmeleri,
 • İstanbul'un hangi problemine daha çok katkı sağlayabileceklerini değerlendirip, tespit edip, o yönde bireysel ve/veya kurumsal olarak ilerlemeleri,
 • Birlikte (bireysel ve/veya kurumsal olarak) somut projeler planlamaları ve uygulamaları,
 • Diğer sektörlerde çalışan yöneticileri daha iyi tanımaları ve önyargılardan kurtularak empati kurmaya başlamaları,
 • Sorunlara farklı açılardan bakabilmeyi öğrenmeleri,
 • Şehirleri ve toplumları ile ilgili farkındalıklarının artmasıdır.

P1020470-8

11. Meridyen Programı 05 Nisan 2018'de başlayacaktır.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Meridyen Programına Katılım Ücreti

7 ay sürecek olan Meridyen programının katılım ücreti 7500 TL +KDV(%18)'dir. Ancak programlarımızda çeşitliliğin değerini biliyor ve buna önem veriyoruz.Bu sebeple toplumun her bölümünden başvuruların gelmesini teşvik ediyoruz.

Bu anlayışla, çeşitliliğin sağlanabilmesi için KAMU ve STK yöneticileri için kısmi burs imkanımız mevcuttur. Bu bursdan yararlanmak isteyen yöneticilerimizin başvuru formunun son sayfasındaki "Burs Talep Formu"nu doldurmalarını rica ediyoruz. Başvuru formunu bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.

Bu bursdan faydalanmak için detaylı bilgi almak isterseniz bu konuyu görüşmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Meridyen Programına Nasıl Başvurabilirim?

Meridyen Programına başvurmak için lütfen başvuru formunu doldurup duygu.ozcan@commonpurpose.org.tr adresine iletiniz.

Başvuru Formunu bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.

Başvurular derneğimizin üyelerinden oluşan Danışma Kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir.

 

Meridyen Programı her safhasında etkileşimi kullanarak, eğitim programı içerisinde şehrin farklı yerlerinde gerçekleştirdiği kolay kolay ulaşılamayacak özel ziyaretlerle ve buraların yöneticileriyle sunduğu sıradışı paylaşımlarla katılımcıyı da eğitim sürecine dahil ediyor. "

Ali Nasuh Mahruki
AKUT Başkanı