Vizyonumuz

Common Purpose'un vizyonu insanlara işlerinde ve toplumda daha iyi liderler olabilmeleri için gerekli becerileri, iletişim ağını ve ilhamı vermektir.

_Intro Image.jpg

Vizyon

Her demokraside görünmeyen, açık bir alan vardır. Bu alan, vatandaş ile devletin arasında yer almaktadır ve her bireyin yüzleştiği acil sorumluluklar ile devletin kurumsal sorumlulukları arasındadır. Politik bir alandır ama parti politikası değil, insanların bir araya gelip, bütünün iyiliği için hareket ettiği bir yerdir. Üstelik toplumun her sektöründen herkese açıktır.

Sağlıksız bir demokraside bu alan boştur. İnsanlar oy haklarını kullanırlar ama bunun dışında tüm kararları seçtikleri hükümetlere bırakırlar. Kendi özel hayatlarında aktif olmalarına rağmen, etraflarındaki topluma karşı pasiftirler.

Sağlıklı bir demokraside bu alan doludur. Bireylerle, işletmelerle, toplum örgütleriyle ve siyasi gruplarla bütünleşmiştir. Enerji ve girişimci aktivite ile canlıdır. İnsanlar, kuruluşları ve gücü elinde tutanları sorumlu tutarlar. Onlara karşı çıkar ve öneride bulunurlar. Seçimlerin kısa dönemli baskılarından uzak, uzun dönemli düşünerek toplumun bütününe fayda sağlamak için birlikte hareket edebilirler.

Biz Common Purpose olarak, bu alanın önemine inanıyoruz. Bize göre demokrasinin gerçek anlamı budur. Pasif degil, aktif olan. Sadece seçimden seçime degil, her gün böyle düşünen. Sadece seçtiğimiz insanların liderliği ile değil, toplumun her kesiminden liderleri de dahil etmektir.

Amaç

Amacımız bu alanı olabildiğince çok kişiyle doldurmak - ve bu kişilere etkili olabilmeleri için gereken bilgiyi, ilhamı ve bağlantıları vermektir. Her tür insanı bu alana girmeye cesaretlendirmek ve bu alandan her tür girişimin çıktığını görmektir. Telaşlı kalabalığın içersinde yeni liderler keşfetmek ve yalnız olduğunu düşünen seslere tek başlarına olmadıklarını göstermektir. 

Biz, yetki alanlarının ötesinde, direkt kontrol çemberlerinin dışında da, organizasyonlar kadar ağları da yönetebilen liderler yetiştiriyoruz : bilinen yöntemlerle güven temin edemedikleri zaman bile değişim yaratabilen, daha geniş bakış açıları bulundurabilen ve farklı insan gruplarıyla bağlantı kurup, farklı dünyaları uzlaştırırken kendine güvenen liderler.

Böylece toplumdaki ayrılıkları dengeleyebileceklerine ve toplulukların bir arada daha verimli çalışmasını sağlayabileceklerine inanıyoruz. Bu liderler kısıtlı kaynakları bir araya getirip kullanmakta daha iyi olacak ve her ne kadar nadiren büyük hareketler yaratsalar da, değişime yol açan küçük hareketlerin birikimini ortaya koyacaklardır.

Kimlik

Bir çok ülkede ortak bir eğitim tecrübesi yarattığımız için, Common Purpose olarak bağımsız ve tarafsız kalıyoruz. Her zaman dengeli hareket ederiz ve hiçbir gruba karşı geçmişten gelen bir bağlılığımız yoktur. Bağımsızlığımız yönetim şeklimize, finanslarımıza, ortaklıklarımıza, hareketlerimize ve müfredatımıza yansımaktadır.

Bütün programlar Chatham House Kuralı'na saygılıdır. Common Purpose aktivitelerinin kaliteli, teşvik edici, hayal gücünü kullandıran ve eğlenceli olmasını sağlamak için profesyonel takımlar yaratıcı ve yenilikci çalışmalar yaparlar. Mümkün olduğu kadar farklı tür sektöre, alana, inanca ve sosyal gruba yaklaşırız. Bir kurumu veya bireyi dışlamamıza yol açan tek sebep kurum veya kişilerin bilinçli olarak şiddet kullanımını teşvik etmeleri, ırk veya din sebepli nefreti kışkırtmaları veya demokrasiyi zayıflatmak için çalışmaları olabilir. Kendi kendimizi finanse etmeye çalışırız. Ancak maddi olanaksızlıktan ötürü ödeme tedarik edilememesi aktivitelere katılımda engel oluşturmasın diye de çok çaba harcarız.

Common Purpose çalışanları kaliteli hizmet vererek, risk alarak, başarılar sağlayarak, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayarak, değişen zamana, mekana ve şartlara adapte olarak kendileri de birer lider olarak davranmaktadırlar. Common Purpose çalışanları nadiren vazgeçerler.

“Program boyunca yapılan aktiviteler olaylara farklı bakış açılarından bakma yeteneğimizin geliştirilmesini ve programdaki etkinliklere katılan konuk konuşmacıların deneyimlerini bizlerle paylaşması dağarcığımızın daha da gelişmesini sağlamıştır.”

Mübin Kaan Vural
AKUT Yönetim Kurulu Üyesi